آیا حق پدر بر فرزند بقدریست که دختری را به ازدواج پسر در بیاورد در حالی که پسر علاقه‌ای به او ندارد؟ اگر پسر با کسی که دوستش دارد ازدواج کند و پدرش راضی نباشد خلاف دین اسلام عمل کرده است؟

شماره: 
0

اصل در ازدواج رعایت موازین شرعی و عرفی مشروع است و والدین و فرزندان باید در این چارچوب زوج خود را انتخاب کنند. در این راستا پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم- فرموده است: «همسری برگزینید که از دین و اخلاق او راضی باشید» بنابراین بهتر است والدین و فرزند بر پایه موازین دینی در انتخاب همسر با هم مشورت کنند و سخن هر کدام منطقی‌تر و دینی‌تر باشد، پذیرفته شود و طرف مقابل آن را بپذیرد؛ اما اگر سخنان پدر منطق دینی نداشته باشد، پسر ملزم به قبول آن‌ها نیست.