من پدرم فوت شده قربانی در عید قربان باید چه جوری و با چه نیتی باشه که ثوابش برای پدرم باشد؟ یا اصلا قربانی که برای کسی که فوت شده باشد ثوابی برایش به همراه دارد یا نه؟

شماره: 
0

اگر فرزند برای پدر یا مادرش قربانی کند، جایز است و ثوابش به او می‌رسد. اما بهترین شیوه این است که فرد برای خود قربانی کند و پدر یا مادرش را در نیت آن شریک گرداند.