مدت شرعی عادت ماهیانه چند روز است و تا چند مدت شوهر اجازه مقاربت ندارد؟

شماره: 
0

حداقل عادت ماهیانه سه‌روز و حد معمول شش یا هفت روز است و حداکثر نزد حنفی ده روز و نزد شافعی پانزده روز است. عادت خانم‌ها نسبت به یکدیگر متفاوت است و معمولاً بیشتر خانم‌ها طی 6 یا 7 روز عادت ماهیانه‌اشان به پایان می‌رسد. تا زمانی که زن آن مدت عادت همیشگی را سپری نکند، مقاربت مرد با او حرام است.