دوره‌ی معرفی اصول فکری جماعت دعوت و اصلاح در سنندج برگزار شد

دوره‌ی معرفی اصول فکری جماعت دعوت و اصلاح در سنندج برگزار شد

دوره‌ی شناخت و بررسی اصول و مبانی جماعت دعوت و اصلاح با حضور مسئولان استانی امور بانوان در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اصلاحوب، در این دوره، مسئولان ادارات معاونت بانوان استان به اتفاق مسئولان معاونت بانوان در شهرستانها، به تدوین برنامه‌های مشترک جهت پیشبرد فعالیت‌های زنان جماعت پرداختند و چارچوب اجرایی آنرا تدوین نمودند.

 در کنار برگزاری این نشست اداری، دوره شناخت وبررسی اصول و مبانی فکری جماعت دعوت و اصلاح نیز برگزار شد. هیوا راشدی مربی این دوره به رویکردها راهکارهای جماعت درزمینه‌های مختلف پرداخت و گفت: محور معنویت در اسلام ایمان است که به زندگی در دنیای امروز معنا می‌بخشد و به انسان مٶمن مسلم آرامش می‌بخشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اصل شورا اشاره کرد و گفت: شورا رویکرد و اصلی تغییرناپذیر در جماعت دعوت و اصلاح است و نمود عینی این رویکرد اساسی را می‌توان در تاریخ اسلام و سیره‌ی پیامبر، مشخصاً درغزوه‌ی احد می‌توان ملاحظه کرد که پیامبر به تصمیم شورا ملتزم شد و بر اساس آن مسلمانان به خروج از شهر مدینه جهت مقابله با کفار قریش رأی دادند.

دوره‌ی معرفی اصول فکری جماعت دعوت و اصلاح در سنندج برگزار شد
دوره‌ی معرفی اصول فکری جماعت دعوت و اصلاح در سنندج برگزار شد