روز عید قربان جزو ده روز ذی الحجه به شمار می‌آید؟

شماره: 
0

بله روز عید قربان دهمین روز ذی‌الحجه است.