نشست ایمانی خواهران شهر تالش برگزار شد

نشست ایمانی خواهران شهر تالش برگزار شد
نشست ایمانی خواهران شهر تالش نیمه دی ماه سال جاری با حضور فرزندانشان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرویس زنان اصلاح‌وب این نشست ایمانی با حضور مادران و کودکان با هدف آشنایی کودکان با فعالیت‌های مادرانشان برگزار گردید.
 کارشناس خانواده در سیاق جلسه که همراه تلاوت قرآن کریم و تفسیر آیات نورانی پروردگار بود سخنانی در باب گنجیینه سخنان بزرگان و نکاتی که اهمییت حضور بانوان و نظم در جلسات را یادآور می‌شد را ذکر کرد.
 در انتهای نشست از کودکان حاضر نظر سنجی با موضوع " انتظار شما از مادران دعوتگر و اهمیت دادن آنان به رشد دینی و اجتماعی خودتان چیست؟" به عمل آمد
نشست ایمانی خواهران شهر تالش برگزار شد
نشست ایمانی خواهران شهر تالش برگزار شد
نشست ایمانی خواهران شهر تالش برگزار شد