عملکرد شورای مرکزی در دوره گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

بسیار موفق
17% (23 نظر)
موفق
22% (29 نظر)
نسبتا موفق
23% (30 نظر)
تا حدودی موفق
14% (19 نظر)
ناموفق
11% (14 نظر)
بسیار ناموفق
14% (18 نظر)
تعداد نظرات: 133

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام (مهمان)
1394/07/11

این دیگر چه روش نظرسنجی از عملکرد است؟

2
بدون‌نام (مهمان)
1394/07/22

نسبتا موفق