صعود بانوان کوهنورد به قله آبیدر سنندج

صعود بانوان کوهنورد به قله آبیدر سنندج

 صعود سراسری بانوان کوهنورد کشور با حضور ۱۵۰ کوهنورد روز جمعه از پارک کودک سنندج به سوی قله آبیدر این شهر انجام شد.

تصاویر ضمیمه: 
صعود بانوان کوهنورد به قله آبیدر سنندج