حدود شش هفت سال پیش به دلیل مشکلاتی که داشتم نذر کردم به محض رفتن به سرکار اولین حقوقم را به موسسه خیریه بدهم اما چون پدرم بدهی داشت ان را به پدرم دادم,چندماهی از ان گذشت وحقوقم زیادتر شد اما من قصدم از اول همان مبلغی که اولین حقوقم بود را داشتم.وباوجودی

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
حدود شش هفت سال پیش به دلیل مشکلاتی که داشتم نذر کردم به محض رفتن به سرکار اولین حقوقم را به موسسه خیریه بدهم اما چون پدرم بدهی داشت ان را به پدرم دادم,چندماهی از ان گذشت وحقوقم زیادتر شد اما من قصدم از اول همان مبلغی که اولین حقوقم بود را داشتم.وباوجودی که حقوقم بیشترشده بود ولی همان مبلغ قبلی راپرداخت کردم چون به اون پول نیاز داشتم آیا مرتکب گناه شده‌ام, بایدچکارکنم؟

در نذر موردی که تعیین می‌شود اگر در وفای به آن گناهی نباشد باید حتماً مال نذر شده به آنجا داده شود شما باید آن حقوق را به آن موسسه خیریه می‌دادید تا به نذر تان وفا می‌نمودید. دادن آن به پدرتان نذر را از ذمه شما ساقط نمی‌نماید در صورت توان همان اندازه از حقوق را که نذر کرده اید به آن موسسه بدهید.