کفاره شکستن نذر چیست؟ویانذرهایی که فراموش کردم یا انجامش به سختی برام مقدوراست راچکارکنم؟خواهش میکنم راهنماییمکنین,,,

شماره: 
0

اگر کسی نذر کند که خواسته اش بر آورده شود، عبادتی را انجام دهد، اگر خواسته اش بر آورده شود بر او واجب است به نذر خود وفا کند. اگر اکنون نتواند آن را انجام دهد بر ذمه او به عنوان قرض است هر گاه امکان آن را یافت باید به نذر خود وفا کند اگر نذر غیر از نماز باشد و فرد نتواند در زمان زنده بودن انجام دهد بعد از مرگش وارثان‌اش آن را به جای او انجام می‌دهند، اگر کسی نذر کند و آن را بشکند و به آن عمل ننماید مرتکب گناه شده است و عهد شکنی نموده است. و باید توبه و استغفار کند و در صورت امکان و توان آن را انجام دهد.

.:: جدیدترین ::.