حكم زن طلاق بين دوتا نامزد چيه؟ (عقد نكردن)، مثلا قسم زن طلاق ميخوره تا فلان كار رو انجام ندادي زن طلاقي يا زنم به سه طلاق حتي اگه تو باشي تا اينكارو نكني نميخوامت…يا پيش كس ديگه اي قسم بخوره زنم به سه طلاق من فلاني رو نميخوام؟

شماره: 
0

تا زمانی که میان دو نفر عقد ازدواج انجام نگرفته باشد، طلاق آنان مفهوم و معنایی ندارد و پوچ است و واقع نمی‌شود، حتی اگر آن طلاق را بعد از جاری شدن عقد ازدواج تعلیق نماید، طلاق اش واقع نمی‌شود.