ببخشید بنده اخیرا از ایران خارج شده‌ام و سوالی در مورد خوردن گوشت داشتم: من می‌‌دونم که گوشت خوک و سگ در هر صورت حرام هست و نباید خورده بشه اما آیا برای خودمون(اهل تسنن) چیزی به اسم ذبح اسلامی داریم؟ یا اینکه اگر فقط بدونیم که گوشت گوسفند یا مرغ هست (و ال

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
ببخشید بنده اخیرا از ایران خارج شده‌ام و سوالی در مورد خوردن گوشت داشتم: من می‌‌دونم که گوشت خوک و سگ در هر صورت حرام هست و نباید خورده بشه اما آیا برای خودمون(اهل تسنن) چیزی به اسم ذبح اسلامی داریم؟ یا اینکه اگر فقط بدونیم که گوشت گوسفند یا مرغ هست (و البته برای غیرخدا سر نبریده باشه) کافی هست؟ من نمی‌دونم توی این کشوری که هستم چه جوری حیوان‌رو می‌‌ کشن، با برق می‌‌کشن یا سر می‌‌برن یا ... نمی‌دونم، آیا در هرکدام از این موارد درست است که من گوشت را بخورم؟

خداوند درباره جواز خوردن طعام اهل کتاب که معمولاً گوشت حیوان‌ها را نیز در بر می‌گیرد فرموده است:
و طعا مالذین... مائده: 5
خوراک اهل کتاب جز آنچه در آیات دیگر حرام شده است برای شما حلال است.
بنابراین خوردنی‌های آنان جز آنچه در شریعت ما حرام شده برای مسلمان حلال است و می‌تواند از آن تغذیه نماید گرچه ذبح آنان مطابق شریعت ما نباشد.
ذبح شرعی در اسلام این است که هنگام ذبح حیوان نام خدا برده شود و به گونه ای رگهای گردن گلو و مری بریده شود که تمام خون حیوان از آن بیرون بیاید.