باسلام بنده قبلا یه سوال کردم که آیا می‌شود با شورت ورزشی که معمولا بالاتر از زانو است به باشگاه بریم یا سالن کشتی یا استخر شنا بریم شما گفتین که بعضی از علما عورت مردان را شیار پشت وآلت می‌دانند فقط در نماز و اکثر علما گفته اند که ما بین ناف و زانو است د

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
باسلام بنده قبلا یه سوال کردم که آیا می‌شود با شورت ورزشی که معمولا بالاتر از زانو است به باشگاه بریم یا سالن کشتی یا استخر شنا بریم شما گفتین که بعضی از علما عورت مردان را شیار پشت وآلت می‌دانند فقط در نماز و اکثر علما گفته اند که ما بین ناف و زانو است در نماز ولی در حضور مردم باید پوشش عرفی رعایت شود منظور شما چیبود؟ من ورزشکارم و کارم بیشتر باورزشکاراست معمولا در ورزشهای مختلف پوشش افراد همه بالای زانو است و سخت است که لباس دراز بپوشی آیا دقیقا یه مرد می‌تونه در اینچنین جاهایی که پوشش عرفی همان شورت ورزشی و یا دو بنده کشتی و یا مایو است استفاده کند یا چنین کاری چون ران دیده می‌شود حرام است؟ اگر حرام باشد آیا روزه را باطل می‌کند؟ اگر حرام است باید به دوستانمان پیشنهاد بدیم که لباس بلندتر از زانو بپوشند؟ ولی چنین پوششهایی در این مکانها هیچ گونه عیبی از نظر مردم ندارد. نظر دقیق شما چیست می‌توانیم با خیال راحت از این لباسها استفاده کنیم؟

اگر امکان آن باشد که بالاتر از زانو یعنی ران پوشیده شود، بهتر است اگر امکان آن نباشد ان شاالله اشکالی ندارد ، و بر اساس پوششی که عرف آن مکان است به ورزش خود ادامه دهید.