با سلام در مورد آیه‌ی " فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ " در سوره‌ی ماعون خیلی تحقیق کردم و تفسیرهای متفاوتی دیدم بعضی احادیث نوشته بودند که مراد منافقین است که برای ریا نماز می‌‌خوانند بعضیگفته‌اند منظور کسانی هستند که

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
با سلام در مورد آیه‌ی " فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ " در سوره‌ی ماعون خیلی تحقیق کردم و تفسیرهای متفاوتی دیدم بعضی احادیث نوشته بودند که مراد منافقین است که برای ریا نماز می‌‌خوانند بعضیگفته‌اند منظور کسانی هستند که نماز را اول وقت نمی‌خوانند بعضی دیگر گفته‌اند منظور کسانی است، که به روز جزا اعتقاد ندارد یا اینکه ترک نماز می‌‌کنند. خیلی ذهنم را مشغول کرده چون خیلی از مسلمونا تو نماز سهل انگاری می‌‌کنند در این صورت باید به ویل که سخت ترین عذاب جهنمی هست بروند پس کارهای خیر دیگری که انجام داده‌اند چه می‌‌شود؟ بهترین و جامع ترین تفسیر از نظر اجاع علما در این خصوص چیست تا از این سردرگمی در آییم 2) شیوه‌ی حسابرسی در اخرت چگونه است کسی که هم ثواب دارد هم گناه چگونه است اگه گناهش زیاد باشد به جهنم می‌‌رود تکلیف آن مقداری که ثواب کرده چه می‌شود 3) بریدن دست دزد از کجای دست است ایا عالمانی هستند که منظور این آیه را قطع فیزیکی دست ندانند بلکه منظور از قطع کردن را مجازاتی بدانند که دست دزد را از دزدی کردن دوباره قطع کند و اگر منظور همان قطع فیزیکی دست است بین دزدی که 1 سکه دزدی و یا هزاران سکه می‌دزدد هیچ فرقی در حکم نیست؟ بعد از این ایه آمده که در صورت توبه و اصلاح خدا او را می‌بخشد آیا منظورش این است که اگر دزد توبه کند و مالی که دزدیده برگرداند دیگر حکم قطع کردن دست برایش صادر نمی‌شود؟

الف) اگر به سوره ماعون توجه شود خداوند فرموده است "الذین هم عن صلاتهم ساهون" یعنی وای بر نماز گزارانی که خارج از نماز نسبت به ادای آن سهل انگارند نه در داخل نماز و این لطف خداوند است. اگر می‌‌فرمود "فی صلاتهم ساهون" بیشتر ما نمازگزاران را در بر می‌‌گرفت همچنین ویل سخت ترین عذاب جهنم نیست بلکه خداوند به چنین نماز گزارانی هشدار داده است. زیرا اگر چنین افرادی به سخت ترین عذاب جهنم وارد شوند، ستم کاران و کافران که اصلا ایمان ندارند به کجا می‌‌روند یعنی باید با هم تفاوت داشته باشند.
درباره اهل کتاب لازم به ذکر است حساب آنان با مسلمان تفاوت دارد، زیرا ممکن است به اهل کتابی که به خدا ایمان دارند و اعمال نیک انجام می‌‌دهند، دین اسلام به طور شایسته نرسیده باشد؛ بلکه آنچه از دین اسلام به او رسیده همه تبلیغات منفی و ایراد و اشکال از مسلمانان و... بوده باشد.
ب) درباره حساب و کتاب روز قیامت بیشتر علما گفته‌اند افرادی که ایمان دارند و گناه فراوان انجام داده‌اند و توبه نکرده‌اند یا بخشیده نشده‌اند به جهنم می‌‌روند و به اندازه گناهانشان عذاب می‌‌چشند سپس به بهشت برده می‌‌شوند.
ج)
درباره قطع کردن دست دزد مطابق مقاصد شریعت باید ابتدا شرایط لازم فراهم گردد مثلا از نظر اقتصادی افراد در فقر و نیاز شدید زندگی نباشند زیرا در زمان خلیفه دوم که قحطی جامعه را فراگرفت و یک نفر دزدی کرد و عمربن خطاب دستش را قطع ننمود. از نظر دیگر خداوند فرموده است "فاقطعواایدیهما" یعنی مشخص ننموده است که دست دزد از کجا قطع شود شاید در این امر حکمتی وجود دارد و حاکم می‌‌تواند دست دزد را بنابر مقدار مال دزدیده شده با شرایط زمانی و مکانی مشخص کند که دست دزد از کجا قطع شود. اما این که گفته شود منظور از "فاقطعوا ایدیهما" قطع ظاهری دست نیست این رأی را از عالمانی معتبر شنیده‌ نشده است، نمی توان چنین معنایی را با توجه به دلیل های علمی از آیه استنباط کرد.