ارزهای(دلار-یورو) الکترونیکی بر روی اینترنت در انواع مختلف وجود دارد خرید و فروش این ارزها از خارجی ها (غیر مسلمان) در صورتی که برای ما سود داشته باشد آیا مجاز است؟ درصورتی که از قانونی بودن با نبودن منبع این ارزها مطمئن نیستیم میتوانیم انجام دهیم؟

شماره: 
0

خرید آنها لحاظ شرعی مانعی ندارد اما هر کشوری برای انجام چنین کارهایی برای خود قوانینی دارد، لازم است افراد تابع قانون آن کشور باشند.