با عرض سلام آیا تقلب در کنکور حرام است یا خیر با توجه به این که حالا دانش آموزان زیادی به این کار روی آورده اندو اگر این کار را نکنی تعداد زیادی در کنکور رتبه ی خوب تری از ما می گیرند

شماره: 
0

تقلب در کنکور جایز نیست، چون سبب می شود حق افرادی که کوشش نموده و تلاش کرده اند تباه شود و افراد ناشایست جای افراد شایسته را بگیرند.