با عرض سلام و ادب و احترام. مدتهاست سوالي فكر مرا مشغول كرده و از شما تقاضاي راهنمايي دارم. آيا افرادي كه وارد بهشت مي‌شوند، خاطرات بد و ناراحت كننده‌اي را كه در دنيا داشته‌اند فراموش مي‌كنند؟ و آيا گناهاني را كه قبل از توبه در دنيا انجام داده‌اند فراموش

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
با عرض سلام و ادب و احترام. مدتهاست سوالي فكر مرا مشغول كرده و از شما تقاضاي راهنمايي دارم. آيا افرادي كه وارد بهشت مي‌شوند، خاطرات بد و ناراحت كننده‌اي را كه در دنيا داشته‌اند فراموش مي‌كنند؟ و آيا گناهاني را كه قبل از توبه در دنيا انجام داده‌اند فراموش مي‌كنند؟ چون من گناهان زيادي را در گذشته انجام داده‌ام و مدتي است به طور جدي توبه كردم اما هميشه نگرانم كه حتي اگر لطف خدا هم شامل حالم شود و وارد بهشت هم شوم، يادآوري گناهان گذشته‌ام موجب شرمندگي در پيشگاه خداوند و در حضور انبيا و اوليا شود. لطفا طبق آيات و احاديث پاسخم را بدهيد. با تشكر فراوان از شما

بهشت جای شادمانی و خوشحالی است هر فکر و حرکتی که ناراحت کننده باشد به سراغ بهشتیان نمی‌آید.
خداوند متعال می‌فرماید: لا یمسهم فیها نصب ) حجر:48
در آنجا رنجی به آنان نمی‌رسد.
باز می‌فرماید : لا خوف علیهم و لا هم یحزنون) بقره/ 112
بیمی بر آنان نیست و آنان غمگین نمی‌شوند.
آیات و روایات فراوانی وجود دارند که بهشتیان در برابر نعمتی که خداوند به آنان در آنجا داده است خوشحال و شادمان و شاداب هستند، و نسبت به گذشته‌ اندوهگین نیستند.
فاکهین بما آتاهم ربهم) طور/18
و در برابر چیزهایی که خداوند به آنان داده است شاد و خوشحال اند.