راهکارهای عملی برای اینکه صفت بخل را از خود و همسر خود دور کنیم چیست؟

شماره: 
0

امام غزالی گفته است یکی از موفق‌ترین راه کنترل یا از بین بردن ویژیگیهای بد در انسان انجام عمل مقابل آن است یعنی کسی که بخل دارد برای از بین بردن یا کنترل آن بهتر است بسیار انفاق کند و در صورتهای متفاوت مال خود را ببخشد. اما تقویت عقیده و به ویژه توحید و یکتا پرستی و تلاوت قرآن و احادیث در رابطه فانی بودن دنیا و بقای نعمتهای اخروی در شبانه روز می‌تواند در این زمینه موثر باشد. از عالمان و دانشمندان نیز کتابهایی در حوزه اخلاق نوشته شده‌اند که مطالعه آنها بی تاثیر نخواهد بود.

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1394/11/13

باسلام میخواستم بدانم آهنگ گوش دادن حرام است یا خیر؟ یکی از ویژگی های من این است که بدون گوش دادن به آهنگ نمیتوانم درس بخوانم( تمرکز ندارم) در این خصوص نیازمند کمک می باشم ممنون