خبرچینی زوج در چه صورت جایز است؟

شماره: 
0

سخن چینی یا نمامی از گناهان کبیره است. در این باره پیامبر(ص) فرمود: لا یدخل الجنة نمام (متفق علیه) خبرچین به بهشت نمی‌رود.
علما گفته‌اند: نمام کسی است که به قصد افساد و دشمنی بین مردم از گفته‌های مردم سخنانی را بر می‌دارد و به دیگران منتقل می‌کند یعنی اگر این کار به قصد اصلاح و تقویت برادری دینی بین مردم انجام گیرد سخن چینی نامیده نمی‌شود.