سلام تفاوت بیع با ربا چیست؟احکام وام بانکی با بهره مثلا چهار درصد باشد و وام مضاربه چیست؟ لطفا منابعی را درباره ربا و اقتصاد اسلامی معرفی کنید. اجرتان با الله.

شماره: 
0

الف: بیع و داد و ستد است و با تلاش و فعالیت که فرد انجام می‌دهد سودی از آن به دست می‌آورد و گاهی نیز احتمال دارد زیان کند. اما ربا گرفتن درصدی سود در برابر پولی است که به کسی می‌دهد یا در کالاهای ربوی مانند این که دو گرم طلا بدهد و در برابرش سه یا چهار گرم طلا بگیرد و... خداوند ربا را حرام نموده است و بیع را حلال نموده است.
ب: برخی از علما گرفتن وام را در هیچ شرایطی جایز ندانسته و برخی دیگر از علما گرفتن وام در صورت نیاز و اضطرار با سود چهار درصد و بیشتر از آن را جایز دانسته اند.
کتاب ربا اقتصاد اسلامی مولف علامه محمد تقی عثمانی
برای دستیابی به کتاب ها در این زمینه می‌توان به اینترنت و سایت ها مراجعه شود.