من دختری 20ساله از آق قلا هستم.سئوالی از جنابعالی داشتم در رابطه با ازدواج خودم با یه پسر شیعه اهل تبریز که پسر دوست دوران خدمت پدرم میباشد.ایشان پس از چند بار رفت و آمد خانوادگی به من اظهار علاقه کرده و درخواست ازدواج نمود که پسر بدی هم نیست.ولی چون من ا

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
من دختری 20ساله از آق قلا هستم.سئوالی از جنابعالی داشتم در رابطه با ازدواج خودم با یه پسر شیعه اهل تبریز که پسر دوست دوران خدمت پدرم میباشد.ایشان پس از چند بار رفت و آمد خانوادگی به من اظهار علاقه کرده و درخواست ازدواج نمود که پسر بدی هم نیست.ولی چون من از لحاظ شرعی حکم این ازدواج را نمیدانم گفتم فرصت فکر کردن میخواهم..حال از حضرتعالی تقاضای کمک و راهنمایی به اینجانب را دارم...باتشکر

ازدواج مسلمان با مسلمان درست است اما لازم است در ازدواج میان زن و شوهر اشتراکات بیشتر باشد و زوجین از هر لحاظی هم کُف یکدیگر باشند تا آرامش بر زندگی حاکم گردد و آن خانواده استحکام داشته باشد و در تربیت نیک فرزندان موفق باشند.