هفته نوزدهم رقابتهای سوارکاری کورس پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد

هفته نوزدهم رقابتهای سوارکاری کورس پاییزه در گنبدکاووس برگزار شد

هفته نوزدهم رقابت‌های سوارکاری کورس پاییزه کشور در میان استقبال علاقه مندان عصر پنجشنبه در مجموعه سوارکاری گنبدکاووس برگزار شد. 

 

 در رقابت‌های این هفته ۶۴ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور و به مسافت یک هزار به رقابت پرداختند. 

در پایان این رقابت‌ها در جمع، جوایز نقدی به ارزش ۴۸۵ میلیون ریال به صاحبان اسب‌های بر‌تر پرداخت شد. 

همچنین مقدار دو تن و ۵۲۰ می‌لوگرم علوفه بخش دیگر جایزه اسب‌های بر‌تر است. 

نتایج هفته نوزدهم کورس پاییزه گنبدکاوس به شرح زیر است: 

کورس اول: ۱- درنا ۲- چرچیل۲ ۳- آق یایله

کورس دوم: ۱- غزل ۲- رامونا ۳- همای 

کورس سوم: ۱- کاواکو کووا ۲- سلناطلائی ۳- بای بای جان 

کورس چهارم: ۱- پیکوهج ۲- ساوی ۳- ویکتور 

کورس پنجم: ۱- داز سالار ۲- ماه بالام ۳- بادگراند 

کورس ششم: ۱- آفرونا ۲- بوندس لیگا ۳- طغرل 

کورس هفتم: ۱- پرمان ۲- تیزپایزدانی ۳- روزگار 

جمع پیش بینی سه پره این هفته ۳۴۷ میلیون و ۱۰ هزار ریال بود که بین ۴نفر افرادی که بالا‌ترین امتیاز (۲۴ امتیاز) را کسب کرده بودند، تقسیم شد. 

مبلغ یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون و ۷۷۰ هزار ریال برای پنج پره پیش بینی شده بود که به نفر با پیش بینی درست مسابقات که بالا‌ترین امتیاز (۴۰ امتیاز) را بدست آورد، اهدا شد. 

در پیش بینی مبلغ پنج پره علاقه مندان با خرید برگه‌های پیش بینی پنج اسب از کورس‌های دوم تا ششم، در سه پره نیز با خرید برگه‌های پیش بینی سه اسب از کورس سوم تا ششم در این پیش بینی شرکت می‌کنند و در پایان افرادی که در مجموع پیش بینی امتیاز بالاتری بدست آورده‌اند صاحب مبالغ جمع آوری شده از محل خرید برگه‌ها می‌شوند. 

کورس‌های سوارکاری کشور همه ساله در دو فصل بهار و پاییز در مجموعه زیبای سوارکاری گنبدکاووس برگزار می‌شود.