چند ماه پیش فردی به من فحش ناموسی داد و من چیزی نگفتم چون از خودم بزرگتر بود و ترسیدم. الان خیلی عذاب وجدان دارم و ناراحتم.

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
پشیمانم که چرا چیزی نگفتم بهش. پیش خودم قسم خورده‌ام هر کس به من فحشی داد جوابش را مثل خودش بدهم.آیا گناه کرده‌ام که جوابی نداده‌ام آیا من بی غیرت هستم؟

کسی که مورد دشنام قرار گیرد دو راه در پیش روی دارد یا به مانند و اندازه همان دشنام به او دشنام دهد، یا او را ببخشد و چیز بدی نگوید بلکه سخنان نیک بگوید چه بسا این کار خوب فرد، سبب پشیمانی دشنام‌دهنده گردد ویژگی مؤمنان این است هرگاه جاهلان سخنان بد به آنان می‌گویند در جوابشان سخنان نیک می‌گویند (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا)[فرقان:63] و هنگامی که نادانان ایشان را مخاطب (دشنامها و بد و بیراههای خود) قرار می‌دهند، از آنان روی می‌گردانند و به ترک ایشان می‌گویند.
لذتی که در بخشش است در قصاص نیست و گذشت از خطای دیگران سبب می‌شود که خداوند از خطای گذشت‌کننده در گذرد.