نظر شما در مورد ریاضت چیست؟ شرایط آن چگونه است؟ درمورد چشم بصیرت میخواستم بدونم آیا حقیقت دارد؟

شماره: 
0

گاهی خلوت گزیدن برای پرداختن به عبادت به شیوه‌ی شرعی و ریاضت کشیدن برای کنترل و مهار نفس اماره درست است. به‌طور کلی اگر ریاضت در چارچوب قرآن و سنت باشد جایز است، مانند: روزه گرفتن، اعتکاف در مساجد و... ما نیازی به ریاضت‌های خارج از این دو نداریم به ویژه زمانی که این ریاضت‌ها مانع عباداتی شود که بر ما واجب شده‌اند.
انسان خواه به سبب استعدادهای ذاتی و خواه تزکیه نفس و طهارت دل، گاهی چیزهایی را می‌بیند یا متوجه اموری می‌شود که از دید دیگران پنهان است، نزد علما این اصلی است که اگر فردی اظهار بصیرت یا فراست کند یا چندین کار خارق‌العاده انجام بدهد اما اعمال و رفتار او مطابق شریعت اسلام نباشد، کار خارق‌العاده‌ی او بصیرت ایمانی به‌شمار نمی‌آید.