حکم کوتاه کردن موهای سینه برای مردان بوسیله ماشین چیست؟ آیا حرام است؟ بنده شافعی هستم.

شماره: 
0

مباح است و منع شرعی ندارد.

.:: جدیدترین ::.

تلنگری از جنس كرونا اجتماعی (1398/12/08)
کارگاه جرٲت‌مندی در سردشت برگزار شد خبرهای اصلاح‌وب (1398/12/02)