من زیادی عرق می‌کنم مخصوصاً زیر بغلم خیلی زود و زیاد عرق می‌کند وقتی مسجد می‌روم باعث خجالتم می‌شود و می‌ترسم مردم هم از بوی بد آن ناراضی باشند لطفاً راهنمایی فرمایید؟

شماره: 
1291

عرق کردن دلیلی برای ترک مسجد نیست، برای از بین بردن عرق زیر بغل از خوشبو کننده و عطر و اودکلن استفاده کنید.