چرا استفاده از لباس ابریشمی برای مردان حرام است (دلیل علمیش چیه؟ ایا برای زنان هم حرام می باشد؟)

شماره: 
1274

دلیل آن حدیثی است که از رسول خدا(ص) روایت شده است:
عن حذیفه(رض) قال النبی(ص) نهانا عن الحریر و الدیباج و الشرب فی آینة الذهب و الفضة و قال هی لهم فی الدنیا و لکم فی الآخره.( متفق علیه)
«پیامبر ما را از پوشیدن ابریشم نازک و غلیظ و از آشمامیدن در ظرف‌های طلا و نقره منع نمود و فرمود: اینها در دنیا برای آنان(کافران) و در آخرت برای شما( مسلمانان) خواهد بود»
و در بیان دلیل آن مواردی ذکر شده است، که اگر درست باشد و یا نادرست در هر صورت ما دلیل علمی باشد یا نباشد ما باید از دستورات اسلام پیروی کنیم. اما حریر و ابریشم برای زنان حرام نیست.

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1396/02/19

به نام خدا
به نظر میرسد گفتار رسول‌الله از باب نهی نبوده است بلکه به نظر میرسد در آن هنگام عمده مسلمان را فقرا بردگان تشکیل میدادند و شاید این باعث سرخوردگی مسلمین در برابر مشرکین بوده است و پیامبر اکرم برای جلوگیری از تفرقه و برابری اجتماعی بین مسلمانان این مطلب را فرموده باشند باشند و جهت مذموم کردن اشرافی گری باشد و باید دانست که احکام شرعی دین مبین اسلام جهان شمول ممکن است باشد یا موقعیتی بنا بر موقعیت زمانی و مکانی و به نظر میرسد این مطلب از احکام موقعیتی باشد حتی اگر آنرا به معنایی نهی بپذیریم البته خوی اشرافیت همیشه مذموم است و آموزه‌های دینی بر نهی آن است زیرا باعث گردنکشی در برابر خالق هستی و سایر خلق الله خواهد بود شاید بتوان گفت زمانی که همه مسلمانان در یک جامعه در سطح رفاه عالی باشند و خود ساخته بوده البته این فرضیه است تقریبا محال اما فرض محال، محال نیست و گرفتار غرور و گردنکشی نگردند این نهی رسول الله مشمول آنها شاید نباشد اگر در نظر بگیرم که لباس با مسائل بهداشتی و بیماری ها در ارتباط کامل است و لباس های با الیاف مصنوعی خطرات جدی سلامتی را دارند و الیاف طبیعی منجمله ابریشم بسیار مفید برای پوست بدن و سلامتی است و اگر حفظ جان و تندرستی را دستور شرع مقدس بدانیم با آن نهی (درصورت پذیرش نهی) در تعارض قرار می‌گیرد و باعث سقوط نهی اجتماعی در برابر نهی تشریعی جهان شمول قرار میگیرد. البته تمام موارد فوق برداشت شخصی بنده است و از علم دیگران هم استفاده میکنم

2
بدون‌نام
1395/05/01

عجب دینی داریم واقعا
ملخ حلال است ولی ابریشم حرام!
در زمان پیامبر ملخ در میان اعراب رسم بود ولی ابریشم نه. درحالی که به دلیل فروان بودن ابریشم در چین، همۀ مردم چین ابریشم می پوشیدند و هیچ کدام ملخ نمی خوردند!
این نشان می دهد که قوانین محمد همه از رسوم بیابان نشینی عربی برگرفته شده و به درد انها می خورد.
توجه کنید که در دین محمد همۀ مردم چین اهل جهنم اند چون ابریشم می پوشیدند و ملخ نمی خوردند!

3
بدون‌نام
1396/11/09

خدا شفای عاجل بده

4
بدون‌نام
1396/02/05

اگر ملاک را بر قضاوت شما بگذاریم بایست: محمد (زبانم لال) شراب را تشویق می کرد چون در جامعه جاهلی فراوان بود!!!
بایست بت پرستی را یکی از شعائر اصلی دین خود قرار می داد چون رایج بود!!!!
بایست مقام و منزلت زن را در همان حد نگه می داشت
بایست .......
اما برادر من محمد "در جهان آیین نو آغاز کرد مسند اقوام پیشین در نورد"

5
بدون‌نام
1396/01/31

خداوند شما را به راه راست هدایت کند از این که به پیامبر بزرگ اسلام توهین می کنید .

6
بدون‌نام
1395/05/05

چقدر بد قضاوت می کنید شماها! از دینی به بزرگی اسلام چی را گرفتید کش میدید!!! آخه آدم اینجوری درباره یک عقیده قضاوت میکند؟ این همه دلایل علمی و عقلی برای حرمت اشیاء در اسلام کافی نیست که شما درباره ابریشم هم کمی تأمل کنید روش فکر کنید؟؟؟