کودکم، گلوله‌ات مبارک

کودکم، گلوله‌ات مبارک

عید است و تو باید بازی کنی اما: 

 در کوبانی باید در خون بغلتی

 در فلسطین باید به تفنگ به دوشان اسرائیلی، سال‌ها بخندی و در غزه بمیری

 در جای جای سوریه باید شاهد تن پاره پاره پدر و مادرت باشی

 در مصر باید چهار انگشتت را در برابر دیکتاتور خونخواری بالا ببری و صدای صفیر گلولە را بشنویی و خون دوستت را کە روی صورتت پاشیدە پاک کنی. 

 تو کودک جنگی

 تو کودک بازی‌های مرگ و تشیع جنازەای

 تو کودک نقص عضو شدەی افغانستانی کە لی لی کنان می‌روی و می‌خندی و می‌افتی

 کودک جهان من، تو باید تاوان سیاست‌های پنهان قدرتمندان جنگ‌افروز و فروشندگان اسلحه را در شورای امنیت جهانی، بپردازی. 

 تو محکومی بە خندیدن در جهان سیاه و خون‌آلود بزرگان

 کودکم، خندە‌هایت را رو بە مرگ و گلولە و خون تبریک می‌گویم

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام (مهمان)
1393/05/09

جالب نبود