آیا زن مسلمان اجازه شرعی دارد که بیرون از خانه سرمه زده باشد؟

شماره: 
1246
ادامه سؤال: 
مثلا در روز عید که به خانه ی پدربزرگ می رویم و دامادها و جوانان فامیل هم حضور دارند آیا چنانچه در این جمع خانوادگی سرمه بر چشمانم داشته باشم گنه کار می‌شوم؟

سرمه کشیدن در حد معمول مانعی ندارد و گناهی در پی ندارد.