من هشت سال بیش نذر یا قول كردم كه اگر با فلان دختر ازدواج كنم دو ماه پشت سرهم روزه بگیرم تاالان نتوانستم.

شماره: 
1243
ادامه سؤال: 
شما مرا از نظر شرعی و فقهی راهنمایی نمایید. آیا شصت روز را بدون وقفه روزه بگیرم كه واقعاً در توانم نیست، آیا می‌شود كس دیگری بجای من روزه بگیرد و من بابت این کار مبلغی به او بپردازم؟ آیا می‌شود یک ماه را من و یک ماه شخص دیگر روزه بگیریم؟

مسلمان در هنگام نذر کردن چیزی برای خدا، دقت نماید آنچه را که در توان دارد نذر کند، یا اصلاً نذر نکند. اگر شما توان پیوسته روزه گرفتن را نداری، می‌توانی کفاره آن را بپردازی و آن غذا دادن به شصت مسکین است،‌‌ کس دیگری نمی‌تواند به جای شما روزه بگیرد.