آیا ممکن است کسی خدا و صدای او را در خواب ببیند و بشنود؟ آیا چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؟ اگر باشد نشانه‌ی چیست؟

شماره: 
1196

برخی از علما گفته‌اند دیدن خدا در خواب امکان دارد، و آن را تعبیر نموده‌اند که اگر خداوند را خشمگین ببیند، نشانه‌ی این است که فرد مرتکب کار بدی شده و از دستورات والدین نافرمانی نموده است و اگر خوشحال باشد، نوید خوبی برای آن فرد است.
برخی دیگر از علما گفته‌اند: کسی که بپندارد خدا را در خواب دیده است، آن از جمله خواب‌های آشفته است و واقعی نیست. باید دانست که با خواب دیدن حکم شرعی ثابت نمی‌شود.

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1396/11/30

من پسرم خدا رو بشکل نور درخواب دید که ازطریق تله پاتی باهاش صحبت میکرد خدا درخواب ماجرایی که من ازش پنهان کرده بودم و درواقع شخصی منو آزارواذیت میکرد رو درخواب به پسرم گفته بود و گفته بود من همه جا و همیشه مراقب تو و مادرت هستم

2
بدون‌نام
1398/08/18

سلام منم خدا رو بشکل نور دیدم چه جالب البته من این خواب رو خیلی وقت پیش دیدم خواب دیدم تو تاریکی دارم میدوم دوتا پسر دنبالمن من گریه میکردم و ترسیده بودم رسیدم به ی در بازش کردم نور شدیدی زد صورتم دستمو گزاشتم جلو چشمام وقتی دستمو برداشتم رفتم جلوتر تو روشنایی متوجه شدم لباسم سفیده رفتم جلو منبع نور نشستم سرمو انداختم پایین اون دوتا پسر خواستن بیان اذیتم کنن نور اذیتشون کرد فرار کردن من بودم و ی دنیا ارامش

3
بدون‌نام
1397/09/04

سلام دوستان عزیز خواب دیدم خدا و ابلیس رو بروی هم واستاده بودن دوتا جن پشت ابلیس و دوتا فرشته پشته خدای بزرگ من از ترس ابلیس پشت سر ابلیس وایسادم با خودم گفتم خدایا اون دنیا چی میشه بعد رفتم پشت سر خدا معذرت خواهی کردم خدا به نور نورانی کرد تو سرم رفت تو بدنم کسی معنیش میدونه

4
بدون‌نام
1398/02/21

خوشا به سعادت که از ابلیس در امانی و بشارت خوبیست از جانب پروردگار که مورد توجه حق گردیدید قدر این توجه رو بدان و حق رو به بهترین وجه عبادت کن زیرا با این توجه پروردگار بیشتر در ازمایش ابلیس و یارانش قرار خواهی گرفت

5
بدون‌نام
1396/01/18

السلام علیکم
شما و علما به کدام دلیل میگویند که نعوذبالله میشود الله احد را در خواب دید ؟
آیا در قرآن و یا احادیث آمده چنین چیزی ؟
آیا اصحاب چنین ادعای کرده اند ؟
مگه در قرآن نیامده که چشم ها او را دیده نمیتوانند ؟
مگه در قرآن نیامده که او بی مانند و بی مثال است ؟
کسی که بی مانند و بی مثال باشد چیطور میشود او را دید ؟

6
بدون‌نام
1398/08/17

سلام و درود خددوند یکتا که همچنان از نور و نعمتاهیش بر من و جهانیان باد تا شر پلیدی ها رهایی یابیم .من چندین بار اورا دیدم .هر بار از دفعه قبلتر پر نورتر . ولی فعلا به کسی نمیگویم و تعریف نمیکنم . بگذار پیش خودم بماند . فقط معنی این خواب مکرر برام روشن نیست . ولی جواب سه خواب دیگرم را خودم در طی گذشت زمان پیدا کردم و به جواب آنها پی بردم و شک و گمان نمیبرم ، (حقیقت) است . در ضمن من عالم دینی هم نیستم . از دین به بنبست رسیدم . بخاطر اینکه هرکس واسه خودش فرقه ای تافته ی جدا بافته ای ساخته و از این راه هم خودم از فرایق دینی زده و منع شدم که سمت هیچ کدومشون نروم

7
بدون‌نام
1398/08/17

من چندین بار اورا دیدم .هر بار از دفعه قبلتر پر نورتر . ولی فعلا به کسی نمیگویم و تعریف نمیکنم . بگذار پیش خودم بماند . فقط معنی این خواب مکرر برام روشن نیست . ولی جواب سه خواب دیگرم را خودم در طی گذشت زمان پیدا کردم و گمان نمیبرم که حقیقت است

8
بدون‌نام
1398/08/16

پ چرا حضرت علی دیده اونم بنده ی خداست دیگه ن؟؟؟

9
بدون‌نام
1398/03/09

بله به خدا سوگند من تابحال دوبار خدارا درخواب دیده ام که با من صحبت کرده

10
بدون‌نام
1398/08/07

من در خواب دیدم که خدا وپیامبرانش می خواستند از من عکس بگیرد کسی معنی آن را میداند
؟

11
بدون‌نام
1397/09/06

من در خواب تو را دیدم که ماهیت نداشت و فقط صدایی می اید

12
بدون‌نام
1397/02/15

هیچ چیز در این دنیا غیر ممکن نیس خدایی ک غیر ممکن ممکن میکنه خیلی چیزا هم ممکن میشه

13
بدون‌نام
1397/02/05

با سلام من دیشب خواب دیدم جای تاریکی هستم و به شدت ترسیدم ناگهان نوری رو احساس کردم و صدایی میشنیدم که تو خواب اگاه بودم که خداست...که فرمودن نگران نباش و بگو خدا الرحمن الراحمین است منم خو خواب مدام این ذکر و تکرار میکردم وقتی هم بیدار شدم ۵ صبح بود

14
بدون‌نام
1396/02/14

با سلام خواهر یا برادر دینی عزیزم
درسته حرف شما
ولی ایا نمیشه خدا با چشم دل دید؟آیا ما فقط یک چشم داریم؟
من خودم خوابی دیدم خواب خدارا خواب دیدم دستم گرفت به من گفت عزیزم آرام باش من آفریدگار توام من را به آسمان برد از بالا بندگان خودش و اینکه هر کدوم چه گناهی دارن به من نشان داد بعد مرا به زمین برگرداند گفت همیشه کنار توام بعد آرام آرام ناپدید شد ( آنقد نورانی بود که نمیشد چهراش دید )
یک سال تمام نشده بود که همه اون بندگان برای من اشکار شد که همون گناه دارن
منظور از آن آیه به نظر من چشم دل نیست

15
بدون‌نام
1397/08/15

اینکه خدا گناهان بندگان را به شما نشان داده مگر شما از حضرت موسی بلند مرتبه ترید در ان زمان که خدا به موسی گفت یک نفر گنه کار است در جمع شما تا او توبه نکند باران نمی یاید ام ان شخص را نشان نداد حال خدا گناه بندگان را به تو نشان دهد

16
بدون‌نام
1396/11/14

خداوند ستار العيوبه،بعيد ميدونم پرده دري كنه

17
بدون‌نام
1396/08/06

شما خودت رو معیار تعبیر خواب قرار دادی
معیار کلام معصوم و قرآن هست(ثقلین)
اتفاقا روایتی هست که امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس خواب خدا را ببیند نشانه باطل بودن دین اوست.
خدایی که در خواب شما محصور باشه دیگه خدا نیست در ثانی شما تجسم قائل شدی برای خدا.
خدایی که محصول حال منست
خدا نیست عبد خیال منست

18
بدون‌نام
1397/08/25

هر کس خدا را در خواب ببیند نشانه باطل بودن دین اوست
این حرف سیاسی است یا علمی ، جنبه سیاسی دارد یا جنبه علمی
این را لطفا مشخص بفرمایید

19
بدون‌نام
1396/04/20

درسته. راستش من یکی دوست دارم که حتی اسمشم نمیدونم.بعد ما خونشون مهمانیم بعد مامانش میگه با (زهرا) خونه رو تمیز کردید ؟ گفتم نه بعد فهمیدم اسمش زهراست بعد خواب دیدم خدا داره نامه اعمالمو باز میکنه بهش گفتم خدا بعضی موقع ها دلم ازت خیلی پره گفت واسه ی چی گفتم این همه التماست کردم ببینمش چیکار کردی؟ حداقل اسمش یوجوری بهم میفهمودی گفت مگه تو خواب بهت نگفتم
بعد گفتم این چه زندگی بود که کردم که حتی به کسی که دوستش داشتمم نرسیدم گفت اره تف به این زندگی که کردی دیدم ناراحت شد هر وقت بهش فکر میکنم چشام پره اشک میشه

20
بدون‌نام
1396/02/22

هر که را اسرار حق آموختند، مهر زدندو دهانش دوختند
***

21
بدون‌نام
1395/12/25

من خدا را در خواب دیدم که همانند پادشاهان پر أبهت لباس مشکی ریش سیاه وتاج طلائی داشت وبه من گفت مجبورم زندگیت رو ازت بگیرم تعبیر این خواب چیست

22
بدون‌نام
1393/05/02

چه جواب مزخرفی!!!!!!!!!!؟

23
بدون‌نام
1393/05/04

برادر یاخواهرگرامی اگر جنابعالی جواب غیرمزخرفی بلدید چرا نمی نویسید اگر بلد نیستید ازکجا می دانید جواب مزخرفی است؟ از خداوند ولى التوفيق در خواستن توفيق رعايت ادب در همه حالها و بيان كردن وخامت ضررهاى بى ادبى...از خدا جوييم توفيق ادب ...بى ادب محروم گشت از لطف رب...بى ادب تنها نه خود را داشت بد... بلكه آتش در همه آفاق زد...