خانواده پدر من مقداری بدهکار صندوق‌های قرض الحسنة و بازار و.... هستند یعنی تا حدی که از حقوق پدرم چیزی برایشان نمی‌ماند از طرفی مادرم

شماره: 
1191
ادامه سؤال: 
صاحب سه دانگ مغازه‌ای است که البته آن را با پولی که شخصاً به دست آورده باشد نخریده از همان حقوق پدرم خورد جمع کرده ولی به اسم خودش خریده ، حالا مغازه‌اش رو فروخته ولی به جای اینکه بدهی‌های خانواده رو پس بده مقدار زیادی از این رو در راه خدا به اسم خودش داده مقدار زیادش رو هم بین بچه‌هاش تقسیم کرده به نظر شما کار درستیه؟ البته این سؤال مادرم نیست چون ایشان فقط حرف خودشونو قبول دارن هزار بارم دیگران بگن درست نیست گوش نمی‌ده، اما چند تا از بچه‌ها با پولی که مادرشون بهشون داده بعضی بدهی‌های پدرشونو تصفیه کردن حالا سؤال اینه که اگه مادرشون از این کار اونا ناراحت و عصبانی بشه که مطمئنا اگه بفهمه میشه، این دخترا مرتکب گناه یا بی احترامی به مادرشون نشدن؟

این که مادرتان به گفته شما آن مغازه را با پول پدرتان خریده و به نام خودش زده است، مسأله ای است که باید مادرتان نیز دیدگاه خودش را بیان نماید و درباره آن توضیح بدهد، تا بعد از شنیدن سخنان او بتوان به درستی به آن پاسخ داد.
درباره بدهی پدرتان،‌لازم است که بدهی‌های پدرتان را بپردازید و بدهکار نماند. جان مومن در گرو بدی‌هایش است [آرام نمی گیرد] تا آنکه بدهی‌هایش پرداخته شود. مالی را که مادرتان به شما هدیه یا هبه نموده ،‌از آن شماست و هر طوری که بخواهید می‌توانید در آن تصـرف نمایید و نیکوترین کار این است که بدهی پدرتان را بپردازید. اگر مادرتان بعد از آگاهی از آن کار از شما ناراحت شود، شما مرتکب گناه نشده‌ایدو از مصادیق نافرمانی از مادر به شمار نمی‌آید.