آیا پدری که عقیقه نشده است می‌تواند برای فرزندانش عقیقه کند؟

شماره: 
1182

عقیقه سنت است که روز هفتم تولد کودک برای‌اش حیوانی قربانی‌ می‌کنند.
در حدیث آمده است: «مع الغلام عقیقة فاهریقوا عنه دماً و امیطوا عنه الاذی»[بخاری]
برای کودک عقیقه است، پس برای او عقیقه‌ای سر ببرید و ناراحتی(موهای سرش) را از او از بین ببرید.
تفاوتی ندارد که برای پدر و مادر عقیقه سر بریده شده باشد یا نه، اگر برای کودکی عقیقه سر بریده نشود بعد از بزرگ شدن می‌تواند خودش آن را سر ببرد.

.:: جدیدترین ::.