از آنجا که دین مقدس اسلام از والدین و مربیان خواسته است در تربیت فرزندان کوشا بوده و آنها را در محیطهایی معنوی و روحانی قرار داده تا با تربیت اسلامی از همان طفولیت آشنا شده

شماره: 
1157
ادامه سؤال: 
گوشت و خونشان با آن رشد و نمو کند و با توجه به تأکید بعضی از نمازگزارن مبنی بر نیاوردن کودکان به مسجد در موقع نماز جماعت و تشویق مصرانه بر این امر خواهشمند است نظر صریح خود را بر مکروه دانستن آن و یا به عکس ترغیب خانواده‌ها بر آوردن کودکان اعلام فرمایید.

آوردن بچه‌ها به مسجد بهتر است اما والدین باید آنها را کنترل کنند و نگذارند مزاحمت ایجاد نمایند و آرامش نمازگزاران را به هم بزنند. لازم است والدین آداب رفتن به مسجد و ماندن در آن را به فرزندانشان بیاموزند و مبادا مسجد را مکانی برای بازیگوشی خود قرار دهند و آزادانه هر کاری که می‌خواهند انجام دهند و مسایل مسجد را جا به جا نمایند و آن را کثیف کنند.