الف) من درجمع زیاد راحت نیستم و بیش از حد مواظب حرکات خودم هستم ب) باجنس مخالف اعم از فامیل وغیر فامیل (به جز فامیل درجه اول)

شماره: 
1128
ادامه سؤال: 
اصلاً راحت نیستم و هنگام حرف زدن خیلی خجالتی‌ام. ج) خیلی دیر با دیگران الفت می‌گیرم و همیشه برای دیگران احترام زیادی قائلم و کم، پیش می‌آید که با دیگران راحت باشم چند راهکار ساده بهم بدین لطفاً؟

سعی کنید اعتماد به نفس داشته باشید و خودتان را کوچک مپندارید، در این زمینه کتاب های فراوانی موجود است، آنها را مطالعه کنید و در جمع بیشتر حضور یابید و به خود جرأت اظهار نظر بدهید. می توانید به روان‌پزشک و یا روان‌شناس و مشاور جهت راهنمایی بیشتر مراجعه کنید.