سازمان اطلاعات نظامی اسراییل: حکومت السیسی بیش از یک سال دوام نخواهد داشت.

سازمان اطلاعات نظامی اسراییل: حکومت السیسی بیش از یک سال دوام نخواهد داشت.

بنا به پیش‌بینی سازمان اطلاعات نظامی اسراییل (أمان) در ۲۰۱۵ شاهد ناآرامی‌های شدیدی در مصر، که منجر به سقوط السیسی می‌شود، خواهیم بود. عامل اساسی آن نیز مشکلات اقتصادی است. بر اساس این تحلیل، حکومت السیسی بیش از حکومت مرسی دوام نخواهد داشت.
در متن گفتگوی استثنایی و بی‌سابقه‌ای که روزنامۀ عبری «یدیعوت أحرنوت» با سرهنگ رویتال مسئول پروندۀ «جبهۀ مصر و اردن» در تیم ویژۀ تحقیقات سازمان «أمان» انجام داده آمده که درصورت عدم حمایت گسترده و همه جانبۀ مالی از السیسی، رژیم او قطعا سقوط خواهد کرد. رویتال پیش‌بینی کرده که رنگ باختن امید‌ها به السیسی برای حل مشکلات مصر، موجب افزایش حجم مخالفین او می‌شود و این خود به تحول بزرگی در مصر در سال آینده خواهد منجر خواهد شد.
قابل به ذکر است که تیم ویژۀ انجام تحقیقات در سازمان «امان» قانوناً مسئول مطالعات استراتژیک و ارائه آن به تصمیم‌سازان اسراییل است. فرماندهان جبهه‌های مختلف در داخل این سازمان، ارتباط مستقیمی با مسئولین اسراییل در مختلف سطوح سیاسی و اجرایی از نخست وزیر گرفته تا وزیر دفاع، رییس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان یگان‌های سرّی دارند.
به گفتۀ این مسئول اطلاعاتی اسراییل، جمعیت مصر ۸۷ میلیون نفر است و هر ۱۶ ثانیه یک نفر در این کشور متولد می‌شود. او تاکید می‌کند که علت اصلی انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ علیه رژیم مبارک مشکلات اقتصادی و اجتماعی بود، نه مسائل ایدئولوژیکی و دینی. رویطال معتقد است مصری‌ها فرصت بسیار محدودی در اختیار السیسی خواهند گذاشت و درصورت عدم وقوع تحول مثبت در زندگی آن‌ها، به او اجازۀ بقا بر کرسی حکومت را نخواهند داد. او می‌گوید همۀ نگاه‌ها به سعودی و امارات دوخته شده تا بقای السیسی را تضمین کنند، اما او این نکته را قبول ندارد که این کشور‌ها بتوانند و حاضر باشند تمام مشکلات اقتصادی مصر با این حجم بزرگ را پوشس دهند.
به اعتقاد رویتال، منافع اسراییل، در گرو دفاع از حکومت نظامی مصر به رهبری السیسی است زیرا این حکومت به پیمان کمپ دیوید که یکی از ارکان امنیت ملی اسراییل است پای‌بند خواهد بود. او اشاره می‌کند که پایان دادن به حکومت مرسی تحول مثبتی برای اسراییل در سال ۲۰۱۳ بود، زیرا به ما این امید را داد که می‌توان در مقابل موح تحولات سیاسی ناشی از بهار عربی ایستاد.
رویتال، علت عزل مرسی را قدرت بورکرات‌های مصری می‌داند. از دیدگاه وی، نهادهای حکومتی در مصر، برای حفاظت از منافع و کیان خود با هم هماهنگ بودند و به مرسی اجازه نمی‌دانند بر آن‌ها مسلط شود. او این پیده را دلیل اقتدار و مقاومت رژیم مبارک قلمداد می‌کند.
او می‌گوید ما باید پیوسته و با دقتِ تمام، تحولات و حوادث مصر را رصد کنیم، زیرا هیچ چیزی، ثابت و تضمین شده نیست. باید اوضاع امنیتی و وضعیت اقتصادی مصر را زیر نظر بگیریم، چون مسالۀ مصر به اشکال مختلف بر اسراییل تاثیر می‌گذارد. از دیدگاه او، هم اکنون همه نگاه‌ها متوجه اخوان المسلمین است تا ببینند چگونه اقدام خواهند کرد، زیرا عملکرد و توان تشکیلاتی آن‌ها بیشترین اهمیت در تشخیص روند اوضاع دارد.
این مسئول اسراییلی در پایان اشاره می‌کند که علائمی دال بر وحدت گروه‌های مسلح جهادی در بخش جنوبی مصر وجود دارد و احتمالا آن‌ها به شعبۀ القاعده در غزه خواهند پیوست.

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
عبدالحق (مهمان)
1393/02/02

سلام متاستفانه امروز در دعوا برای چندمین بار مادر وخواهرم را بارها لعن ونفرین کردم لطفا به درگاه خالق هستی دعا کنید تا این گناه من را ببخشد وبه خواهر ومادرم سلامت وطول عمر دهد ولعن ونفرینهای من را به دعای خیر مبدل کند وهمچنین برای سلامت وطول عمر پدر مادرم پدربزرگ مادریم به درگاه خالق هستی دعا کنید