دیدار هیأتی از جماعت با مسئولان دفتر نمایندگی حکومت اقلیم کردستان

دیدار هیأتی از جماعت با مسئولان دفتر نمایندگی حکومت اقلیم کردستان

هیأتی از اعضای دفتر مرکزی جماعت دعوت و اصلاح ایران روز سه شنبه 19 فروردین ماه، در دفتر نمایندگی حکومت اقلیم کردستان در تهران حضور یافتند.

در این دیدار که آقایان ناظم عمر دباغ و محمد صدیق احمد (جگرخون) در سمت نماینده و جانشین نماینده‌ی حکومت اقلیم کردستان حضور داشتند. طرفین درباره‌ی موضوعات مورد علاقه به بحث و گفتگو پرداختند.

مدیر روابط بین‌الملل جماعت دعوت و اصلاح ایران ضمن اشاره به رویکردها و دیدگاه‌های جماعت، بر ضرورت پذیرش تنوع‌ در عرصه‌های سیاسی و مدنی و اهمیت دگرپذیری و رواداری در میان طیف‌های مختلف جامعه تأکید نمود. وی همچنین از حکومت اقلیم کردستان به عنوان تجربه موفقی در مشارکت دادن گروهها و احزاب گوناگون در حوزه‌ی مدیریت اجتماعی و سیاسی و حمایت از آزادی بیان و حقوق شهروندی یاد کرد و از همگرایی و وفاق موجود اظهار مسرت نمود.

ناظم دباغ، «نماینده‌ی حکومت اقلیم کردستان عراق» ضمن اظهار خوشحالی از این دیدار، علاقه‌ی خود را به استمرار این دست روابط ابراز داشت. وی گسترش روزافزون فعالیت‌ تشکل‌های سیاسی و مدنی را از لوازم توسعه‌ی سیاسی و بهبود وضعیت اجتماعی برشمرد.

جانشین نماینده‌ی حکومت اقلیم کردستان، «محمد صدیق احمد» نیز در سخنانی رویکردهای مدنی جماعت از جمله اهتمام به آزادی و احترام به حقوق بشر و دگرپذیری را ستود و بر ضرورت ترویج و توسعه‌ی گفتمان همگرایی و رواداری تأکید کرد. گفتنی است در این دیدار نمایندگان حزب سوسیالیست، اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی و حرکت اسلامی نیز حضور داشتند.