زیباکلام: برخوردهای خشونت‌بار به هیچ عنوان مورد تأیید جامعه‌ی اهل سنت ایران نیست

زیباکلام: برخوردهای خشونت‌بار به هیچ عنوان مورد تأیید جامعه‌ی اهل سنت ایران نیست

خبر آزادی سربازان ایرانی که به دست گروهک موسوم به جیش‌العدل به گروگان گرفته شده بودند، شیرین بود. با این حال این شیرینی زمانی کامل می‌شد که هر ۵ مرزبان گروگان گرفته شده آزاد می‌شدند و امروز جای خالی یکی از سربازان که توسط این گروهک به شهادت رسید از شیرینی این آزادی کاسته است. از سویی دیگر اگر این آزادی در شب عید نوروز اتفاق افتاده بود و خانواده‌های این زندانیان می‌توانستند شب‌های نوروز را در کنار خانواده‌های خود تحویل سال را جشن بگیرند این خوشحالی بدل به جشنی بزرگ‌تر می‌شد. اما گذشته از این جزئیات نمی‌توان نقش مقامات ایرانی را در آزادی این افراد کتمان کرد. مکالمات تلفنی جدی میان مقامات کشورمان و مقامات پاکستانی توانست مقدمات آزادی این افراد را مهیا کند. این مذاکرات در فضای بدون جوسازی و هیاهو صورت گرفت و در ‌‌نهایت آزادی این سربازان نشان داد که این استراتژی موفق بوده و در رسیدن به یک توافق با گروهک جیش‌العدل موفق عمل کرده است. از سویی دیگر به نظر می‌رسد پاکستان نیز در قضیه‌ی آزادی گروگان‌های ربوده شده‌ی ایرانی به خوبی از عهده‌ی نقش خود برآمده و توانسته رضایت ایران را جلب کند. پاکستان به عنوان رابط ایران و گروهک تروریستی جیش‌العدل در این قضیه وارد مباحث مربوط به آزادی گروگان‌ها شده و در ‌‌نهایت هوشمندی تیم مذاکره‌کننده‌ی ایرانی موجب فیصله پیدا کردن قضیه‌ی گروگانگیری سربازان ایرانی شد. اما در کنار نقش مهم دولت ایران و دولت پاکستان در آزادی این گروگان‌ها نمی‌توان از نقش مؤثر علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان به آسانی گذشت. شاید از بسیاری لحاظ این افراد نقش مؤثرتری از مذاکره‌کنندگان ایرانی و پاکستانی در به ثمر رسیدن مذاکرات با اعضای گروهک تروریستی داشتند. به هر حال بخش‌هایی از جامعه‌ی اهل سنت ایران به دلیل برخی سیاست‌های گذشته نگاه انتقادی دارند اما موجی که طی چند هفته گذشته از سوی علما و هنرمندان و ورزشکاران و شخصیت‌های محبوب ملی و منطقه‌ای اهل سنت انجام شد تأثیر بسزایی در تصمیم گروهک جیش‌العدل در آزادی سربازان به گروگان گرفته شده‌ی ایرانی داشته است. این اعتراضات که از سوی شخصیت‌های فرهیخته و دانشمند و محبوب جامعه‌ی اهل سنت ایران صورت گرفته بود نشان داد، به‌رغم همه‌ی انتقاداتی که از سوی این افراد نسبت به برخی رفتار‌ها وجود دارد اما برخوردهای خشونت‌بار به هیچ عنوان مورد تأیید جامعه‌ی اهل سنت ایران نیست. 

بدون امتیاز