یورش به جهان اسلام

نویسنده: 
احمد نارویی
یورش به جهان اسلام

الحمدلله وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی 

دشمنان خدای ذوالجلال برای خشکاندن ریشه اسلام و به زانو در آوردن مسلمین همواره کمر همت بسته‌اند. آنان نبرد سختی را با اسلام و امت اسلامی آغاز نموده‌اند تا سند زوال آن‌ها را امضا نمایند و در ضربه زدن به اسلام شرق و غرب یکسان عمل نموده‌اند. در دهه‌ی ۱۹۸۰اتحاد جماهیر شوروی سابق به کشور مسلمـان افغانستان لشکرکشی نمود و آنرا به اشغال خود درآورد. در جریان تجاوز روس‌ها به افغانستان تلفات مالی و جانی فراوانی به مسلمانان افغان وارد آمد

اما رشادت رزمندگان اسلام و قیام گسترده مردمی در این سرزمین مسلمـان ارتش سرخ را مجبور به عقب‌نشینی و شکست در برابر مقاومت اسلامی افغان‌ها نمود تا جائیکه میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتـحاد شوروی، افغانستان را به‌سان جراحتی چرکین بر پیکر شوروی دانست. روسیه‌ی کنونی هم درجریان جنگ چچن مرتکب جنایان هولناکی علیه مسلمانان بی‌گناه شد. کشتار، شکنجه، غارت و تجاوز به امـوال و نوامیس مسلمین از سوی نظامیان روسی در چچن جملگی وحشیگریهایی هستند که به مثابه‌ی لکه ننگی بر دامـان بشریت مانده‌اند. اما زمامداران امریکا همواره به مثابه‌ی خونخوار‌ترین، سرسخت‌ترین و خطرناک‌ترین دشمن اسلام عمل نموده‌اند که یک نمونه‌ی آن حمایت بی‌قید و شرط از رژیم جعلی و نحس صهیونیستی در برابر فلسطینیان مظلوم است. آری رژیم صهیونستی با حمایت کامل مالی، تسلیحاتی و دیپلماتیک آمریکای جهانخوار به نسل‌کشی مسلمانان بی‌گناه فلسطینی دست زده است. و نمونه دوم از عمق عداوت امریکای جنایتکار با امت اسلامی تجاوز و اشغال بلاد مسلمان می‌باشد. 

پس از فاجعه‌ی دلخراش ۱۱سپتامبر و کشته شدن شهروندان بی‌گناه در امریکا اقدام وحشیانه‌ای که با روح تعالیم اسلام در تضاد است و با وجود تقبیح جدی آن از سوی اکثریت مسلمین، جرج بوش پسر، رئیس جمهور سابق آمریکا دم از شروع دور جدید جنگهای صلیبی زد و به بهانه قلع و قمع تروریست‌ها، یورش وسیعی بـه سرزمین افغانستان را آغاز نمود و بابمبهای چند تنی و بمبهای حاوی اورانیوم مناطق غیرنظامی را آماج حملات خود قرار داد و در جریان بمبارانهای کور آمریکای صلیبی در افغانستان، زنان، کودکان و سالخوردگان مسلمان و بیگناه زیادی جام شهادت نوشیدند. و اکنون بیش از دوازده سال از اشغال افغانستان بدست ناتو می‌گذرد و هرچند وقت یکبار مردم غیرنظامی و بی‌دفاع افغان قربانی بمبارانهای ناتو می‌گردند. همچنین امریکا و انگلیس به بهانه‌ی ساقط کردن صدام بعثی عفلقی دیکتاتور خون‌آشام و فاسد یکه زمانی مورد حمایت غرب بود و آن‌ها او را به انواع سلاحهای شیمیایی مسلح کرده بودند به عراق هجوم آوردند و آن کشور را اشغال کردند که نتیجه این اشغال چیزی جز کشتار زنان و دختران بی‌دفاع، تقویت تروریسم و نزاعهای طایفه‌ای و براه انداختن شکنجه‌گاههای مخوفی چون ابوغریب از سوی اشغالگران نبود. همچنین ستمی که بر مسلمانان در کشمیر بوسنی و کوزوو، وارد آمده جگر بشریت را می‌سوزاند. 

اما دشمنان خداوند به جنگ گرم علیه مسلمانان بسنده ننموده‌اند. آنان رو به یک جنگ سرد بسیار خطرنـاک در راستای از پا درآوردن مسلمین آورده‌اند. دشمنان خداوند در جنگ سرد به این ابزار‌ها توسل می‌جویند. 

۱-بدبین کردن نسل جـوان و قشر تحصیلکرده نسبت به تعالیم زیبای اسلام و معرفی کردن اسلام به دین خشونت و ارتجاع. 

۲-ایجاد دو دستگی و تفرقه و دامن زدن به آتش اختلافات فرقه‌ای در میان مسلمانان. 

۳-ترویج اعتیاد و پخش مواد مخدر و الکل. 

۴- ترویج موسیقی و ترانه‌های مبتذل و شهوت‌انگیز. 

۵- اشاعه فحشا و بی‌حجابی پخش کتاب‌ها، تصاویر و فیلمهای منافی عفت. 

بر مسلمانان فرض است تا با آگاهی کامل در برابر این جنگ سرد دشمن مقاومت نموده از فرهنگ دینی خویش پاسداری کامل به عمل آورند.

بدون امتیاز