دوره سه روزه جماعت در سوران برگزار شد

دوره سه روزه جماعت در سوران برگزار شد

دوره‌ی تربیتی - تفریحی سه‌روزه‌ی نوروزی جماعت اصلاح و دعوت سوران برگزار شد.

روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ۹۲، ۲۶ نفر از اعضاء و هواداران و دانش‌آموزان و دانشجویان در شهرستان مهرستان برگزار شد . در این دوره بر اساس میزان تحصیلات که شامل دانش آموزان، دانشجویان و معلمان بود برنامه‌های از قبل تعیین شده ارایه گردید. 

مطالب دوره به شرح زیر بود: ۱- داستانهای قرآنی ۲-رابطه‌ی مسلمان با جامعه‌ی اسلامی ۳- نحوه‌ی رفتار برادران دینی ۴-شناخت صحابه ۵-فقه و احکام ۶-شیوه‌های صحیح مطالعه و اجرای مسابقات علمی و مذهبی که با حضور و شوق فراوان در هر سه شب برگزار شد. همچنین دراین دوره از توصیه‌های حاج ملک محمدملازهی درباره‌ی علم و ارزش آن و نیز تاریخچه‌ی جماعت دعوت و اصلاح ایران توسط عابد حسین بارکزهی مورد بررسی قرار گرفت .

 در این دوره‌، مولوی حسین تیموری نیز سخنانی پیرامون دعوت و اصلاح جامعه‌ ایراد نمود.

  مشابه‌ این دوره‌، در اواخر سال گذشته‌ نیز در شهرستان سیب و سوران برگزار شده‌ است.

دوره سه روزه جماعت در سوران برگزار شد
دوره سه روزه جماعت در سوران برگزار شد