برای نخستین بار: همایش بررسی فعالیت جماعت در شهرستان ارومیه برگزار شد

برای نخستین بار: همایش بررسی فعالیت جماعت در شهرستان ارومیه برگزار شد

اولین همایش نقد و ارزیابی فعالیت شش ماهه‌ی ادارات جماعت در شهرستان ارومیه، با حضور عضو شورای مرکزی، در واپسین هفته‌ی سال ۹۲ برگزار شد.

ماموستا حسین تیباش، «عضو شوراى مرکزى جماعت» در این همایش به وضعیت فعلى جماعت پرداخت و ضمن تشکر از مسئول هیأت اجرائى و دیگر ادارات جماعت فعالیت‌ها را امیدوار خواند و متذکر شد که با اینکه فعالیتهاى خوبى صورت گرفته ولى مسئولان ادارات باید برنامه ریزى دقیق‌تر ى داشته و فعال‌تر شوند.

در این نشست، ماموستا رضا عبدى، «مسئول هیأت اجرائى شهرستان ارومیه» ضمن خیر مقدم به حضار به مهم بودن فعالیت جمعى و مسئولیت دعوتگران در این عصر پرداخت و تقویت ایمان را اهم مسائل دانست که فردى دعوتگر و مسئول باید به آن به پردازد و خود را با این نیروى قدرتنمد تقویت نماید تا از منجلاب گرفتاری‌ها در امان باشد. 

سپس معاونان ادارات تربیتى، دانشجویى، مالى، روابط عمومى، خواهران و طلاب و علما به ارائه فعالیتهاى انجام شده پرداختند و برنامه شش ماهه آینده را مطرح نموده و اولویت کارى سال ۹۳ را با تفکیک و زمانبندى ارائه دادند.

در بخشی از برنامه، مسئولان ادارات به انتقادات و پیشنهادات مربوط به حوزه کاری خود پاسخ دادند و در خاتمه از «اداره خواهران» بعنوان فعّال‌ترین اداره، تقدیر به عمل آمد و با دعاى ختم و پذیرایى، همایش به پایان رسید.

برای نخستین بار: همایش بررسی فعالیت جماعت در شهرستان ارومیه برگزار شد
برای نخستین بار: همایش بررسی فعالیت جماعت در شهرستان ارومیه برگزار شد
برای نخستین بار: همایش بررسی فعالیت جماعت در شهرستان ارومیه برگزار شد