الف- حدود دو سال است که ازدواج کرده‌ام و کل طلاهایم به 25مثقال می‌رسد. لطفاً بگویید چقدر زکات باید پرداخت کنم؟

شماره: 
1077
ادامه سؤال: 
ب- هنگام قرآن خواندن برای ختم یا مطالعه‌ی معنی حتماَ باید وضو داشته باشیم؟ ج- اگر چیزی مال کس دیگری باشد که یکی آن را به زور بگیرد و دور بیاندازد و من آن را برای خودم بردارم، گناه کردم؟ البته توضیح دهم که نمی‌شود به شخص اول برگردانم. می‌توانم برای خودم بردارم یا باید آن را دور بیاندازم؟

الف- درباره‌ی زکات زیورآلات طلای زن که بیست مثقال باشد، دیدگاه علما متفاوت است: برخی از علما از جمله امام شافعی گفته است، در زیورآلات طلای زن زکات واجب نیست، مگر آن‌که به دویست مثقال برسد.
برخی دیگر از علما از جمله امام ابوحنیفه گفته است: زیور آلات طلای زن هرگاه به بیست مثقال برسد در آن زکات واجب است، که در بیست مثقال نصف مثقال طلا یا بهای آن را بپردازد.
ب- جمهور فقها گفته‌اند: هنگام دست زدن به قرآن باید فرد وضو داشته باشد مگر آن‌که تفسیر یا ترجمه بیشتر از الفاظ قرآن باشد. گرچه شمار اندکی از علما از جمله: شوکانی، داود ظاهری و مزنی گفته‌اند: بدون وضو دست زدن به قرآن جایز است. اما اگر فرد بی‌وضو به قرآن دست نزند و قرآن بخواند یا از حفظ قرآن بخواند، مانع شرعی ندارد.
خواندن معنای قرآن بدون وضو اشکال ندارد به شرط آن‌که به الفاظ عربی آیات دست نزند.
ج- شما آن را بردارید و نزد خود نگه دارید و در زمان مناسب به صاحبش بازگردانید، اگر چنین کاری به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نباشد، بهتر است آن را به نیازمندی بدهید.