آيا هديه گرفتن براي روز تولد در سال‌هاي بعد از تولد درست است (چون عرف جامعه این‌ است كه هديه گرفته شود)؟

شماره: 
1071
ادامه سؤال: 
خود جشن تولد جايز است يا نه البته با رعايت موازين شرعي؟ هديه روز تولد براي همكلاسي درست است يا نه؟ چون همكلاسي‌ها از فرد انتظار دارند؟

هدیه را اگر فرد با میل خودش بدهد و در آن تکلف نباشد و فرد به آن مجبور نگردد،‌ گرفتن آن اشکالی ندارد. اما حتی‌الإمکان از دادن و پذیرفتن هدیه برای جشن تولد خودداری شود، تا عرف نشود و تکلیف‌آور نگردد.
دیدگاه علما درباره‌ی گرفتن جشن تولد متفاوت است، برخی آن را با رعایت موازین شرعی جایز می‌دانند و برخی دیگر آن را به هیچ‌وجه جایز نمی‌دانند و آن را فرهنگ غیراسلامی به‌شمار می‌آورند.

.:: جدیدترین ::.