من و خانمم هر دو كارمند و در يكي از شهرهاي استان كردستان زندگي مي‌كنيم كه خانه و يك دستگاه ماشين سمند هم داريم كه جوابگوي كارهاي روزانه و تفريحات و... مي‌كند اما مدتي است كه خانم بنده اصرار به خريدن ماشين براي خودش دارد (از نظر مادي هم مشكلي نداريم).

شماره: 
1044
ادامه سؤال: 
آيا با توجه اينكه در شرايط امروزي بسياري از خانواده‌ها از داشتن يك ماشين ناتوانند و... داشتن دو ماشين براي ما ضرورتي دارد (كه فقط جنبه‌ي پُز دادن و...) چيز ديگري نيست؟

نعمت را خداوند به بنده داده است و دوست دارد آثار آن را در بنده‌اش ببیند.
اگر شما به آن ماشین نیاز داشته باشید و جنبه‌‌ی خودنمایی نداشته باشد، اشکالی ندارد.
اما اگر به آن نیاز نباشد و از آن پول به نیازمندان یاری برسانید، برایتان نیکوتر است.
توضیح: اگر پول مال زن است و می‌خواهد با پولش برای خود ماشین بخرد، شرعاً نباید مانع او شوید.

.:: جدیدترین ::.