سلام علیکم آیا در این عصر برده داری(کنیز و غلام) درست است؟ دشمن شکست خورده را میشه به عنوان بردگی گرفت؟

شماره: 
1387
ادامه سؤال: 
در غزوات عصر نبی(ص) آزاده را برده کردند (ام المومنین جویره و زنان بنی مصطلق) یا حکمیت سعد بن معاذ (رض) و بنی قریضه در مورد زنان و دختران. با این وجود خود رسول اکرم (ص) منع کرده که شخص آزاده را به برده تبدیل کنی؟

در آن زمان چون نظام برده داری وجود داشته و همه اسیران جنگی را به بردگی و کنیزی می‌گرفتند مسلمانان نیز مانند دشمنانشان با اسیران جنگی رفتار می‌کردند. اما اکنون بردگی وجود ندارد و باید با اسیران مطابق توافقات بین‌المللی عمل شود.