کودتاچیان از صدای دکتر محمد مرسی در داخل قفس می‌ترسند

کودتاچیان از صدای دکتر محمد مرسی در داخل قفس می‌ترسند

برادر رئیس جمهور؛ سعید مرسی اظهار داشت: وجود رئیس جمهور در قفس شیشه‌ای بیانگر آن است که صدای رئیس مرسی بلند‌تر از صدای گلوله است، آن‌ها از صدایش در هراسند و هدف اساسی از این محاکمه، تنها بی‌اعتبار کردن مشروعیت است؛ اما هرگز چنین آرزویی تحقق نخواهد یافت، چرا که اولاً امید ما به خداست، بعد به ملت آگاه مصر. 

وی طی یک گفتگوی تلفنی با کانال «الجزیره‌ی مباشر مصر» افزود: تمام این اتهامات باطل است و هر چیزی که بر باطل بنا شده، خود باطل است و این محاکمه، تنها پافشاری و پایداری خانواده‌ی رئیس جمهور را افزایش می‌دهد. 

سعید مرسی خاطر نشان کرد که زادگاه دکتر مرسی؛ روستای بساتین اسماعیلیه بر ماندن در خیابان-‌ها تا بازگشت فرزند روستایشان و مشروعیت و قانون‌مداری اصرار دارند. 

وی در ادامه اظهار داشت: به رهبران و حاکمان غیر قانونی کودتاچیان می‌گویم: «در مورد ملت مصر از خدا بترسید» و به شرکت کنندگان در راهپیمائی‌ها توصیه کرد: «ثابت قدم باشید؛ چرا که حکومت باطل چند صباحی بیش نیست؛ اما حکومت حق تا برپائی روز قیامت است».

بدون امتیاز