بسیاری از مساجد بناهايي به منظور مجلس ترحيم بانوان، ‌تأسيس مي‌کنند. مي‌خواستم بدانم اولاً: حكم شرعي حضور خواهران در مراسمات تعزيه چیست؟ دوماً: آيا ساختن اين بناها مبناي شرعي دارد؟ سوماً: كمک به ساخت اين بناها جايز است يا خير؟

شماره: 
1030

در کتاب‌های فقهی آمده‌ است که تعزیه تا سه روز جایز است. در شرایط کنونی که منازل مسکونی محدود و کم‌ظرفیت هستند و از طرفی به دلیل ازدیاد جمعیت مردم، بسیاری هنگام تعزیه نزد صاحبان عزا می‌آیند، ظاهراً مسلمانان در بیشتر جامعه‌های اسلامی به توافق رسیده‌اند که مجلس ترحیم مردگان را به مساجد ببرند، مدتی تنها مجالس مردان را به مسجد می‌بردند اما اکنون در برخی جوامع شهری یا روستایی مجالس زنان را نیز به مسجد برده‌اند و بدین‌منظور برای جلوگیری از اختلاط زن و مرد مکان جداگانه‌ای برای زنان در کنار مساجد ساخته شده است. بدین‌ترتیب در چند ساعت یا یک روز و در برخی جوامع دو روز مجالس ترحیم ادامه می‌یابد و هزینه‌های تجمع فراوان مرد و زن و احیاناً اختلاط آن‌ها در منازل از صاحبان عزا برداشته می‌شود؛ بنابراین به استناد مصالح مرسله می‌توان گفت فایده‌های چنین کاری از زیان‌های آن به مراتب بیشتر است و انجام آن مانع شرعی ندارد.