دایی بنده در سال1371 به رحمت خدا رفته و در آن سال وصیت نمود مبلغ یک میلیون تومان به مادرم پرداخت نماید، ولی متأسفانه زن دایی بنده بعد از گذشت نوزده سال با اکراه و بهانه‌ی اینکه من یتیم‌داری نموده‌ام آن را به مادرم نداده،

شماره: 
886
ادامه سؤال: 
می‌خواستم بدانم این بی‌تفاوتی در حق‌الناس حکمش چیست و در صورتی‌که بخواهد آن را پرداخت نماید نحوه‌اش چگونه است؟

بی‌توجهی و عمل نکردن به وصیت شرعی حرام است، در صورت پرداخت مبلغ مربوطه بعد از چندین سال باید به ارزش روز محاسبه شود.