حکم عید نوروز و چهارشنبه‌سوری را از نظر دین مبین اسلام بیان فرمایید؟

شماره: 
765

دیدگاه علما درباره‌ی این روزها متفاوت است، برخی از فقها آن را جایز نمی‌دانند، اما برخی دیگر آن را با وجود شرایطی جایز می‌دانند. پیامبر-صلی الله علیه وسلم- فرموده است که مسلمانان دو عید دارند: عید رمضان و عید قربان.
اما از سوی دیگر باید پذیرفت که سال خورشیدی پس از اتمام فصل زمستان، تازه می‌شود و سال نو آغاز می‌گردد. بنابراین اگر برای دیگران در سال جدید دعای خیر بکنیم که سال نو خوب و با برکتی داشته باشند از نظر دینی اشکالی ندارد. برخی با اغماض برخورد می‌کنند و می‌گویند می‌توان سال جدید شمسی را عید باستانی نامید و نه عید دینی، بنابراین منافاتی با حدیث پیامبر-صلی الله علیه وسلم- پیدا نمی‌کند.
اما موضوع چهارشنبه‌سوری بیشتر این‌گونه برمی‌آید که از عادات آتش‌پرستان است که از روی آتش می‌پریدند و از آتش می‌خواستند که سرخی خود را به آنان بدهد و زردی را از آنان بزداید. این اعتقاد با عقاید دینی که تنها خدا را سودرسان و زیان‌رسان به انسان می‌داند منافات دارد. [یونس:107؛ انعام:17] اما اگر در آخرین چهارشنبه‌ی یا در روز دیگر سال مردم بدون اعتقاد انحرافی مذکور، به گونه‌ای خوشحالی کنند که با موازین شرعی منافاتی نداشته باشد، اشکالی ندارد.