حکم مرگ مغزی در فقه حنفی چیست؟ آیا مساوی با مرگ قطعی است، اگر اختلافی باشد با ذکر منابع بیان فرمایید؟

شماره: 
763

بیماری که سکته‌ی مغزی کرده و در کما به سر می‌برد و مغزش از حرکت باز ایستاده است، در علم پزشکی چنان بیماری مرده به شمار می‌آید.
ادامه‌ی درمان چنین فردی سبب می‌شود خانواده‌اش متکفل هزینه‌های سرسام‌آور و بدون فایده‌ای شوند و دستگاه‌های درمانی که چه‌بسا بیماران دیگر به آن نیاز حیاتی دارند و به وسیله‌ی آن بهبود می‌یابند، بی‌دلیل و بدون هیچ سودی برای چنین بیماری به کار گرفته شوند و از استفاده‌ی صحیح خارج می‌شوند. گرچه چنین بیماری آگاهی ندارد، اما خانواده و خویشاوندانش تا زمانی که بیمارشان در چنین وضعیتی است، پیوسته در اضطراب به سر می‌برند. اما کسی که مرگ مغزی شده، مرگ شرعی و قطعی به شمار نمی‌آید، که احکام میت در حق او اجرا شود و مالش میان وارثان تقسیم گردد.